Privacy Statement

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING BOOKABALL

Deze website van bookaball is een onderdeel van Padel Booking Tool BV, hierna ‘bookaball’.

Dit is de privacyverklaring van bookaball (verder: wij). Hierin leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken. U leest hier hoe wij daarbij uw privacy beschermen. Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Of over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons? Neem dan contact met ons op.

VerwerkingsverantwoordelijkeWij zijn voor de overeenkomsten die wij sluiten met de verhuurder voor een online reserveringssysteem voor het boeken van banen de verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat wij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

VerwerkerWij zijn ten aanzien van het gebruik van het reserveringssysteem door leden en externe spelers voor het reserveren van speelvelden bij uw (sport)vereniging/clubs verwerker. Dit houdt in dat wij ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken. Wij raden aan om de privacyverklaring te lezen van deze clubs.

Wat verzamelen we en waarom?Om gevraagde diensten te kunnen verlenen of een overeenkomst met jou uit te voeren

Voor het verrichten van onze dienstverlening of het uitvoeren van een overeenkomst kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

• NAW-gegevens;• Geslacht;• E-mailadres;• Betaalgegevens (geen creditcard gegevens);• (Mobiel) telefoonnummer;• Social media profiel (optioneel).

Voornoemde persoonsgegevens verwerken wij omdat deze door u op eigen initiatief zijn verstrekt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de website of het versturen van een e-mail of een (telefoon)gesprek, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen (bijvoorbeeld websites, het Kadaster, het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) bekend zijn geworden.

De doeleinden voor de reservering (het reserveringssysteem) waarmee de leden en externe spelers online een baan boeken worden door onze klant bepaald. Wij hebben hierop geen invloed.

Wij verzamelen uw gegevens om:

• de overeenkomst met u te kunnen vastleggen, te onderhouden en na te komen;• met u te kunnen communiceren;• een (zakelijke) relatie met u te kunnen onderhouden;• om te kunnen factureren en het innen van deze facturen;• uw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of u beter van dienst te kunnen zijn;• product- en dienstontwikkeling.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor het aangaan en het uitvoeren van een overeenkomst met onze klanten.

E-mailWij gebruiken contactgegevens (naam en e-mailadres) van onze klanten voor het versturen van servicemails, zoals bevestigingen van reserveringen. Wij gebruiken uw contactgegevens tot maximaal vijf jaar na het sluiten van de laatste reservering die wij voor u hebben behandeld.

ContactformulierVerder worden uw persoonsgegevens door ons verwerkt indien u via het contactformulier op deze website of per mail vragen stelt aan een van onze medewerkers of anderszins contact met ons opneemt. Wij verwerken daarvoor contactgegevens (zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en (zakelijk) adres), het door u achtergelaten bericht, inclusief eventueel door u achtergelaten persoonsgegevens in dat bericht). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw vragen te beantwoorden. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, aangezien we graag uw vragen beantwoorden. We bewaren deze gegevens totdat wij uw bericht hebben gemarkeerd als ‘afgehandeld’, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten (bijvoorbeeld omdat wij een overeenkomst hebben gesloten).

Om statistieken bij te houdenWij houden statistieken bij over het gebruik van ons bedrijf. Met deze statistieken verbeteren wij ons bedrijf om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien.

Hiervoor gebruiken wij jouw:

-    Locatiegegevens op basis van IP-adres-    Browserdata-    Besturingssysteem

De grondslagen voor dit doel zijn: gerechtvaardigde belangen, toestemming. Wij bewaren deze informatie, voor één jaar. Na deze termijn kunnen wij de gegevens wel anonimiseren, zodat het geen persoonsgegevens meer zijn in de zin van de AVG. Anonieme statistische gegevens kunnen wij langer bewaren.

StatistiekenOp onze websites zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens. Wij hebben geen invloed op hoe derden jouw persoonsgegevens verwerken.

BewaartermijnenHiervoor zijn specifieke bewaartermijnen genoemd. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden jouw persoonsgegevens vernietigd. (Wettelijke) bewaarperiodes kunnen wijzigen.

De genoemde bewaartermijnen gelden niet in het geval er op ons een wettelijke verplichting rust om de persoonsgegevens langer te bewaren.

CookiesOnze websites gebruiken cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw elektronische apparaat (computer, laptop, tablet, smartphone) worden geplaatst wanneer jij een webpagina bezoekt.

Wanneer een cookie op uw elektronische apparaat wordt geplaatst, kan uw elektronische apparaat worden herkend en kan informatie worden verzameld.

Wat doen cookies?Functionele cookiesDeze cookies zorgen ervoor dat onze websites goed werken.

Analytische cookiesDeze cookies verzamelen informatie over onze websites en helpen de websites te verbeteren.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze websites gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de via Google Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Statistische cookiesDeze cookies brengen het gebruik van en interactie met onze websites in kaart en helpen de websites te verbeteren.

Cookies toestaan, wijzigen of verwijderenSommige cookies verzamelen persoonsgegevens. Daarom moeten wij voor sommige cookies jouw toestemming vragen voordat de cookies worden geplaatst en worden uitgelezen. Hierover staat in de cookieverklaringen op onze websites meer.

Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige functionaliteiten van onze websites werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun Cookieverklaringen.

Met welke externe partijen delen wij uw gegevens?Wij verkopen jouw gegevens niet aan derde partijen. Wel kunnen wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende categorieën van ontvangers:

-    leveranciers en onderaannemers “verwerkers”;-    onze opdrachtgever ten aanzien van het reserveringssysteem;-    andere partijen zoals overheidsinstellingen, gerechten en toezichthouders die optreden als verwerkingsverantwoordelijken (geen verwerkers)

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan andere (categorieën) van ontvangers, tenzij dit noodzakelijk is voor het bereiken van de in dit privacystatement genoemde doeleinden, wanneer op ons een wettelijke verplichting rust of wanneer jij hiervoor toestemming hebt gegeven.

Alle ontvangers aan wie wij de persoonsgegevens verstrekken, zijn verplicht jouw persoonsgegevens geheim te houden en goed te beveiligen. Als deze partijen worden aangemerkt als “verwerkers” in de zin van de AVG, sluiten wij met deze ontvangers verwerkersovereenkomsten.

Waar worden de persoonsgegevens door ons opgeslagen?Wij verwerken jouw persoonsgegevens in beginsel alleen binnen de EER. Indien persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER, dragen wij zorg voor passende waarborgen om zo veel mogelijk te garanderen dat de doorgifte plaatsvindt in overeenstemming met de geldende regelgeving binnen de EER.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligenBeveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Zo maken wij gebruik van een https-website. Dit is te herkennen aan een slotje en https:// in de URL. Dit zorgt ervoor dat de gegevens die u invult in het contactformulier versleuteld worden verstuurd. Ook hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten met derden die onze website hosten.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij er onder andere voor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Jouw rechtenJe hebt de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons:

-    Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en wat wij daarmee doen-    Inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken hebben-    Het laten corrigeren van fouten of het aanpassen van persoonsgegevens-    Het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens (“het recht om vergeten te worden”)-    Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij (“het recht op dataportabiliteit”)-    Intrekken van toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens-    Beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens-    Bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij kunnen om aanvullende informatie verzoeken om jouw identiteit te controleren.Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd met maximaal twee maanden om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek informeren.

Het kan zijn dat wij niet (volledig) aan jouw verzoek(en) kunnen of mogen voldoen. Als wij jouw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen, zullen wij jou hierover informeren.

Klacht indienenAls je een klacht in wil dienen over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je. Als onze klachtenbehandeling niet tot het gewenste resultaat leidt, kun je jouw klacht indienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens viahttps://autoriteitpersoonsgegevens.nl

ContactgegevensPadel Booking Tool B.V. is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit zijn onze gegevens:

Padel Booking Tool B.V.Egelenburg 21081 GK  AmsterdamE-mailadres: [email protected]Telefoon: +31 (0)20 370 4633.KvK nummer: 85140481

***

Wij wijzigingen deze privacyverklaring van tijd tot tijd. De meest recente verklaring kun je vinden op de websites van de bookaball. Deze versie is van: 6 december 2022

Cookies

Wir verwenden Cookies auf unserer Website, um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, indem wir uns an Ihre Präferenzen und wiederholten Besuche erinnern.

Mehr Infos