DISCLAIMER

Bookaball Exploitatie B.V. (Kamer van Koophandel: 89584945) verleent u hierbij toegang tot de website van Bookaball op www.bookaball.com. (“de Website”) en nodigt u uit de aangeboden dienst van de verhuurder te kopen. Bookaball Exploitatie B.V.  behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Bookaball Exploitatie B.V. spant zich in om de inhoud van haar Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bookaball Exploitatie B.V.Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Bookaball Exploitatie B.V. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bookaball Exploitatie B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bookaball Exploitatie B.V.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bookaball Exploitatie B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Cookies

We use cookies on our website to provide you with the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits.

More info